De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Uitbreiding Tongeren-Oost definitief goedgekeurd

donderdag, 22 oktober 2015

Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) besliste de provincieraad vandaag om het Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren definitief goed te keuren. Via dit plan krijgt Tongeren onder meer kansen om het logistieke bedrijventerrein Tongeren-Oost verder uit te breiden.

50 ha voor uitbreiding logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost

Gedeputeerde Moors: “Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorziet een oppervlakte van 50 ha voor de uitbreiding van het logistiek bedrijventerrein Tongeren-Oost. Dit is goed voor honderden toekomstige arbeidsplaatsen. De planning kadert binnen het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) dat werd opgezet om onder meer de sluiting van Ford Genk op te vangen”

De strategische, centrale locatie binnen de Europese distributie, de uitstekende ontsluiting naar het hoofdwegennetwerk en de nabijheid van verschillende luchthavens vormen de grootste troeven voor een dergelijke ambitieuze invulling van de uitbreiding van Tongeren-Oost. Een nieuwe parallelweg langsheen de E313 die aansluit op de nieuwe rotonde aan de Maastrichtersteenweg zorgt voor een optimale ontsluiting. Het heuvelachtige landschap vraagt bijzondere aandacht bij de inrichting van het terrein: delen van de bedrijfsgebouwen worden in de heuvelflanken gebouwd en rondom is een groenbuffer voorzien.

Eén van de zeven deelplannen

Het plan voor de uitbreiding van Tongeren-Oost is één van de zeven deelplannen  uit de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tongeren. Deze afbakening bepaalt de groeigrenzen van een stad of een stedelijk gebied. Binnen de lijn kunnen bijkomende stedelijke functies ontwikkeld worden, buiten de afbakeningslijn gaat vooral aandacht naar landbouw, het platteland, natuur en bos en het landelijk wonen.

Gedeputeerde Moors: “Naast het ruimtelijk plan voor de uitbreiding van Tongeren-Oost, bevat het afbakeningsdossier nog 6 andere plannen. Het verlies aan landbouwgrond  in Tongeren-Oost wordt planologisch gecompenseerd via de plannen voor de sites Berg, Tumulus en Juffrouwenweg. Het gebied Berg heeft momenteel als bestemming militair gebied maar wordt gebruikt voor landbouwdoeleinden. Hetzelfde geldt voor de gebieden Tumulus en Juffrouwenweg, die momenteel als woonuitbreidingsgebied aangeduid zijn. Door de nieuwe ruimtelijke plannen worden ze nu ook juridisch bestemd als landbouwgebied. Verder is ook de opname van de Plinius-site en de site Paardsweidestraat een belangrijk element in het plandossier.”

Het deelplan Paardsweidestraat betreft een woonuitbreidingsgebied van 7 ha dat wordt vrijgegeven voor bebouwing. Het gebied ligt tussen de woonwijk Paspoel en de kern van Koninksem in het zuidwesten en wordt nu stedelijk woongebied. In dit gebied zijn naast wonen ook functies als handel en diensten toegestaan.

Het deelgebied "Plinius" vervult van oudsher een recreatieve en toeristische functie. Ooit was dit gebied ingenomen door het voormalige "Land van Ooit", een themapark dat in 2007 de deuren sloot, maar ook de Pliniusbron was vroeger als kuuroord en zwembad een heuse trekpleister in de regio.

“Met dit PRUP wordt de recreatieve functie van weleer in eer hersteld. Als uitgangspunt voor het plan werd het masterplan Zwembaden genomen. Met deze instemming van provincieraad kan de zone nu worden uitgebouwd tot een stadspark waar Tongenaren zullen kunnen genieten van de rust en de groene omgeving.”, aldus gedeputeerde Moors.