De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgs Agrarisch Ondernemerschap Stimuleren

Innovatiesteunpunt Boerenbond gaat in de land- en tuinbouw op zoek naar nieuwe markten of producten en de bedrijfsleiders bijstaan in kritische management competities.

De afgelopen jaren zagen we zeer veel ideeën ontstaan voor nieuwe producten in het Limburgse agrocomplex. Dit project bouwt verder op deze positieve dynamiek en wil vooral een sterk netwerk opbouwen van landbouwers, coöperaties, diverse onderzoeksinstellingen, Limburgse voedingsproducenten en de overheid.

Met dit project wil het Innovatiesteunpunt het ondernemerschap van de Limburgse landbouw maximaliseren en zo het concurrentievermogen van de KMO’s in de land- en tuinbouwsector en het agrovoedingscomplex verhogen. Concreet gebeurt dit via 4 pistes: transformatietrajecten, bredevormingsinitiatieven, lerende netwerken en tools die ondernemerschap moeten ondersteunen. Om de doelgroep van Limburgse land- en tuinbouwers optimaal te inspireren om hun kennis en vaardigheden te versterken op gebeid van ondernemerschap, wordt een aantal brede
vormingsinitiatieven georganiseerd.

Lerende netwerken moeten nieuwe vormen van ondernemerschap stimuleren bij KMO’s in het agrovoedingscomplex. Daarnaast zullen onder andere land- en tuinbouwers uit verschillende sectoren op elkaars bedrijf aan de slag gaan met als doel dat zij anders naar hun eigen bedrijfsvoering gaan kijken. Thema’s die daarnaast nog in lerende netwerken worden aangehaald zijn visie en strategie, bedrijfsprocessen, competenties, leiderschapsvormen, lean production en financieel inzicht.
Tot slot werken we tools uit om ondernemerschap te ondersteunen, zoals een cashflowvoorspeller en een kredietenrekenblad. We werken rond strategie en visie en zoeken tools voor procesoptimalisatie en lean. De uitwerking gebeurt op basis van input uit de discussies in het lerend netwerk.

Samengevat sporen we via groepsgerichte coaching en begeleiding bedrijfsleiders aan hun bedrijfsvoering onder de loep te nemen. De diverse initiatieven zorgen ervoor dat onze bedrijven toekomstgerichter, sterker en innovatiever worden. Dit draagt bij tot een verdere duurzame verankering van de landbouwsector in Limburg, het realiseren van een hogere toegevoegde waarde en het behouden en verhogen van de tewerkstelling.

Doelgroep

De belangrijkste doelgroep van dit project is het Limburgse agrobusinesscomplex, de direct en indirect samenhangende economische activiteiten verbonden met productie, verwerking en afzet van een agrarisch product, met inbegrip van de met de agrarische productie samenhangende toeleverende en dienstverlenende bedrijven. De toeleverende en verwerkende industrie staan in voor de tewerkstelling van 12.650 werknemers. De 3024 land- en tuinbouwbedrijven die actief zijn in Limburg zijn de basis van deze economische cluster. De belangrijke sectoren zijn veeteelt, akkerbouwgewassen en tuinbouw in openlucht, waaronder ook fruitteelt. Ook de afzetmarkt (veilingen) heeft zich hierdoor sterk ontwikkeld.

De teelt van groenten voor zowel versmarkt als industriële verwerking is de afgelopen jaren toegenomen in Noordoost-Limburg. Tot slot kent de provincie ook veel gespecialiseerde veeteeltbedrijven. De totale productiewaarde van de Limburgse land- en tuinbouw bedraagt 670 miljoen euro. Het aantal arbeidsplaatsen bedraagt 7.850.