De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgse politiekorpsen overwegen aankoop bodycams

vrijdag, 10 januari 2020

Meer en meer maken politiediensten in binnen- en buitenland gebruik van bodycams. In Limburg werden de krachten gebundeld op provinciaal niveau op initiatief van de "Stuurgroep voor Innovatie en Veiligheid" en kwam er een gezamenlijke aanpak voor marktverkenning en ingebruikname van de bodycam.

Op basis van deze gezamenlijke aanpak zal elke politiedienst autonoom beslissen over de verdere uitrol. Het PLOT zal daarbij, naar analogie van de werking rond drones, ook voor de bodycams optreden als kenniscentrum voor politie en brandweer. Bovendien bekijkt het PLOT ook zelf de mogelijkheden voor de implementatie van bodycams in de verschillende opleidingen. Op 8 en 9 januari 2020 vond alvast een test plaats door de studenten van de Politieschool. Voor de eerste keer hebben aspirant-inspecteurs tijdens rollenspelen in geweldsituaties bodycams gedragen. Zo krijgen ze voeling met het toestel en met het gebruik ervan, en kan het PLOT de mogelijkheden verder verkennen voor het integreren van de bodycam in de opleidingen.

Intrede van de bodycam

Bodycams zijn kleine camera’s die gedragen worden op het lichaam en die kunnen ingeschakeld worden bij risicovolle interventies, meestal bedoeld om agressie tegen te gaan of te verminderen. Opnames kunnen echter ook gebruikt worden voor opsporingen of bewijsvoering, voor het behandelen van klachten tegen het optreden van de politie, of voor trainingsdoeleinden.

Meer en meer maken politiediensten in binnen- en buitenland gebruik van bodycams. In België staat de implementatie echter nog in zijn kinderschoenen, verschillende politiediensten experimenteren momenteel op dit vlak. In Limburg werd er gekozen voor een gezamenlijke aanpak van zowel de federale als de lokale politiediensten voor zowel de aankoop als de ingebruikname van bodycams.

Bundelen van krachten

De gezamenlijke aanpak kwam er op initiatief van de Limburgse Stuurgroep Innovatie in Veiligheid. Deze stuurgroep onder voorzitterschap van de provinciegouverneur, is samengesteld uit onder andere de Limburgse federale en lokale politiediensten, het parket van Limburg, de Limburgse hulpverleningszones, de provincie en het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). De stuurgroep heeft tot doel innovatie bij de Limburgse politie- en brandweerdiensten te stimuleren. Door de innovatie bij politie- en brandweerdiensten aan te sturen vanuit één stuurgroep, kunnen krachten gebundeld worden en kan er efficiënter gewerkt worden. Dit bevordert bovendien de samenwerking tussen de Limburgse korpsen, en verhoogt de uniforme werkwijzen.

Gezamenlijke marktverkenning en inzetkader

Zo kwam er in 2019 na de eerdere succesvolle oprichting van een Limburgse werkgroep rond drones, ook een werkgroep rond bodycams. Deze werkgroep voerde een marktverkenning uit en werkte een inzetkader uit voor de ingebruikname van bodycams. In november werd de conclusie van deze marktverkenning voorgesteld aan de Limburgse politiediensten. Er werd gekozen voor een bodycam die makkelijk te bedienen is en die voorzien is van een geavanceerde software. De korpsen bepalen zelf of ze al dan niet overgaan tot de aankoop van dit type bodycam, maar de uniformiteit heeft de voorkeur en wordt gestimuleerd.

Kenniscentrum

Het werk van de werkgroep zit er echter nog niet op. Naar analogie van de werking rond drones, zal het PLOT ook voor de bodycams fungeren als kenniscentrum om kennis en ervaring binnen de politie te verzamelen en uit te wisselen. Ook wordt de verdere implementatie opgevolgd en ontwikkelt de werkgroep in de schoot van het PLOT de nodige opleidingen.

Blijvende inzet op innovatie

Bodycams en drones zijn maar een eerste stap in de technologische innovatie bij de Limburgse politie en brandweerkorpsen. In 2020 zal het PLOT een behoeftebevraging organiseren om nieuwe noden te detecteren op het vlak van innovatieve technologieën. Inzetten op innovatie en daarin samenwerken op Limburgs niveau blijft een belangrijke prioriteit van de provincie Limburg.