De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Monumentenzorg

De beleidswerking monumentenzorg is een verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen, in overleg en onder toezicht van de Vlaamse Overheid.

Toch wordt de provincie bij de werking betrokken voor het ontwikkelen van ontsluitingsprogramma's rond het Limburgs beschermd erfgoed
 

Als PCCE brengen wij zoveel mogelijk informatie samen om de kennis over het onroerend erfgoed te vergroten en deze ter beschikking te stellen van allen die hierin geïnteresseerd zijn.

 

Half 2016 telde Limburg de volgende beschermingen:

1 610 gebouwen als monument
66 stadsgezichten
359 dorpsgezichten
132 landschappen 
13 archeologische sites + 14 stadskernen als archeologische zone
30 ankerplaatsen
5 roerende objecten