De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PCCE

Erfgoed


Het provinciebestuur wil de verschillende deelgebieden (museumwereld, archeologie, geschiedenis, monumentenzorg, ...) samenbrengen om een samenhangende ontsluitingswerking te stimuleren.

In de zorg voor het cultureel erfgoed werkt het PCCE samen met zowel openbare instellingen, als met vzw's, particuliere verenigingen en individueel geïnteresseerden. Wij spelen een aanvullende rol bij

  • de ondersteuning van lokale ontwikkelingen en initiatieven
  • de advisering/begeleiding van en de samenwerking met gemeentebesturen en lokale initiatiefnemers bij streekgerichte projecten

Op deze wijze faciliteert het PCCE tot intergemeentelijke samenwerking, waardoor een gerichte en bredere benadering van het cultureel erfgoed mogelijk wordt.


Erfgoed (of heritage in het Engels) is de term die men gebruikt om datgene aan te duiden, wat men van de voorouders erft.

Het belang van erfgoed wordt door een maatschappij bepaald en gedragen. Met andere woorden, de term erfgoed wordt toegekend aan zaken die mensen waarderen, zich mee identificeren en willen bewaren voor toekomstige generaties. Als fundament van een maatschappij werkt de materie dus ook toekomstgericht.

We onderscheiden materieel erfgoed en immaterieel erfgoed (tradities, dialecten, verhalen, liederen, feesten, rituelen, processies, geuren, ...). Materieel erfgoed is onder te verdelen in roerend erfgoed (verplaatsbaar, niet grondgebonden zoals bibliotheken, archieven, collecties, verzamelingen, schilderijen, beeldhouwwerken, mobiel erfgoed, levend erfgoed, ...) en onroerend erfgoed (niet verplaatsbaar, grondgebonden zoals landschappen, veteraanbomen, natuurerfgoed, archeologie, monumenten of bouwwerken, ...). Alle onderverdelingen houden echter verband met elkaar.

Bron: Wikipedia/Erfgoed


Masterplannen

Masterplannen voor cultuurlandschappen vormen uitstekende strategische kaders voor de duurzame integratie van erfgoed in een regionale ontwikkeling. Dergelijke plannen reiken alle betrokkenen een gezamenlijke visie aan, brengen alle actoren samen en zetten ze aan tot samenhangende acties die het erfgoed ontwikkelen en ontsluiten. Op die manier bevorderen ze de ontwikkeling van de regio in kwestie.

Met dit opzet zijn er binnen de provincie Limburg drie masterplannen opgesteld: Masterplan Haspengouw, Masterplan Noord-Limburg en Masterplan Mijnstreek.