De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Verenigingen

 • ICOMOS Vlaanderen/Brussel
  Het International Council on Monuments and Sites is een internationale niet-gouvernementele organisatie van professionelen die zich bezighoudt met de conservatie van historische monumenten en landschappen over de hele wereld.
 • ICOM
  Het International Council of Museums is de enige internationale vakorganisatie op het gebied van musea en museumwerk. Het doel bestaat in het professionaliseren van musea en het museumvak door o.m. de samenwerking tussen musea onderling te stimuleren.
 • ICOM
  ICOM, de Vlaamse Museumvereniging behartigt de belangen van haar leden (individuen en instellingen) bij de verschillende overheden.
 • Erfgenoten Limburg is een bottom-up netwerk erfgoededucatie, ontwikkeld in een co-creatief proces met de sector. Het netwerk wil zinvolle samenwerkingen uitbouwen, kennis delen en krachten bundelen.
 • Monumentenwacht Vlaanderen
  De Monumentenwacht Vlaanderen stimuleert regelmatig onderhoud om het behoud van waardevol erfgoed in Vlaanderen te bevorderen.
 • VVIA
  Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, is de voortrekker op het vlak van de studie, het behoud en de valorisatie van het technisch, industrieel en wetenschappelijk erfgoed in Vlaanderen.
 • Heemkunde Vlaanderen
  Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Heemkunde Limburg is de provinciale koepel voor heemkundige kringen in Limburg en helpt bij de studie van families, huis, gehucht, dorp, streek of gewest.
 • LECA
  LECA is een erkende landelijke organisatie volkscultuur die het leven van iedere dag vanuit een hedendaags perspectief bestudeert en onder de aandacht brengt.
 • LVG
  Het Limburgs Volkskundig Genootschap wil oude en nieuwe aspecten van onze volkscultuur verzamelen, verklaren en verspreiden.