De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te avigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...

Spijbelcoach

Organisatie/school

LOP SO Hasselt

Adres

p.a. Damhertstraat 30, 3630 Maasmechelen

Contactpersoon 

Jan Goetstouwers (voorzitter LOP SO) en Gert Bortels

E-mail 

gbortels@arktos.be

Telefoon 

0477 35 32 72

Projectsamenvatting 

Het project bestaat in het derde schooljaar uit twee componenten: enerzijds de continuering van het begeleidingsluik voor jongeren die spijbelen of dreigen in de spijbelproblematiek te belanden en anderzijds de organisatie van een geïntegreerd spijbelbeleid voor Hasselt met de ontwikkeling van een instrument dat scholen in staat zal stellen om een effectief spijbelbeleid te voeren.
Het project ‘Spijbelcoach voor jongeren èn school’ wil een intensieve begeleiding opzetten voor jongeren die regelmatig afwezig zijn op school en/of dreigen volledig in de spijbelproblematiek terecht te komen. De jongeren krijgen de mogelijkheid om een eigen traject uit te zetten en te volgen. Centraal staat de samenwerking met alle partners uit de omgeving van de jongere en het vormen van netwerken. Op deze manier willen we de schoolloopbaan van deze maatschappelijk kwetsbare jongeren positief versterken. Het project wil hen ondersteunen en vormen om, ongeacht de moeilijke context waarin ze verblijven, hun weg te vinden in de school en de samenleving met het oog op een kwalificatie.
Gezien de ervaring van de voorgaande twee jaren en de contacten met de scholen, kan het project nu dieper ingaan op het huidige spijbelbeleid en dit aanscherpen. Hierdoor krijgt het project meer kans op inbedding en kan het andere scholen inspireren en begeleiden naar een passend en werkbaar spijbelbeleid.
Tevens heeft dit project een grote signaalfunctie. Spijbelen gebeurt vaak verdoken en het duurt vaak lang vooraleer signalen zichtbaar worden. Het taboe is, zowel voor de scholen als de betrokken partners (ouders) erg groot.

Provincie Limburg is ook social