De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
  • Start
  • Provinciaal aanbod
  • "Leren doe je niet alleen"- Hoe jongeren motiveren om een succesvolle (school-)loopbaan te realiseren?
Hoe jongeren motiveren om een succesvolle (school-)loopbaan te realiseren?

"Leren doe je niet alleen"- Hoe jongeren motiveren om een succesvolle (school-)loopbaan te realiseren?

woensdag, 16 mei 2018

Uit het Schoolverlatersrapport van de VDAB (2017) blijkt dat jongeren in het BuSO en het (D)BSO voor extra uitdagingen staan bij het vinden van een geschikte job. Omdat ook deze jongeren zich graag persoonlijk willen onderscheiden en professioneel willen bijdragen aan de samenleving, willen we speciaal voor hen een tandje bijsteken.

ABC-model

Autonomie, relationele verBondenheid en Competenties zijn bepalende factoren voor het uitbouwen van een succesvolle (school-)loopbaan. Met dit traject willen de partners (het Limburgs Onderwijsplatform, de Centra Leerlingenbegeleiding, de pedagogische begeleidingsdienst, het Hoger Onderwijs en het Provinciaal Flankerend Onderwijsbeleid Limburg)  jongeren in deze studierichtingen én alle andere betrokkenen ondersteunen door in te zetten op het ABC-model met bijzondere aandacht voor hun Nederlandse taalvaardigheid.

Schooljaar 2018-2019

Dit schooljaar nog treffen de partners de nodige voorbereidingen, zodat ze vanaf het schooljaar 2018-2019 goed beslagen op het ijs kunnen komen. Vanaf dan gaat het project van start in de scholen zelf. Dit aanbod geldt voor de Limburgse centra voor leren en werken, BSO-scholen met een studierichting "kantoor" of "tuinbouw" en scholen die de opleidingsvormen 3 en/of 4 organiseren in het BuSO.

Limburgse expertise en disseminatie

De partners organiseren vorming voor scholen, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders en ze creëren lerende netwerken waarin ze in dialoog kunnen gaan met ouders, trajectbegeleiders en mentoren, arbeidsmarktactoren, lokale besturen en bedrijven. Door ook de Limburgse instellingen voor hoger onderwijs en andere experten nauw te betrekken bij dit proces, maken we tegelijkertijd werk van een gedegen "Limburgse" expertise voor duurzame acties en disseminatie op lange termijn.
 
Meer info: onderwijs@limburg.be

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
  • Start
  • Provinciaal aanbod
  • "Leren doe je niet alleen"- Hoe jongeren motiveren om een succesvolle (school-)loopbaan te realiseren?