De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het nieuwe decreet "Basisbereikbaarheid" principieel goed. 

Basisbereikbaarheid staat voor het bereikbaar maken van belangrijke maatschappelijke functies (bijvoorbeeld supermarkt, school, sporthal) met een optimale inzet van middelen. Daarbij wordt gekeken naar de lokale vraag inzake mobiliteit.

Centraal staat de term "combimobiliteit", waarbij reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren. Hiervoor moet de beschikbaarheid van de vervoersmiddelen goed op elkaar afgestemd worden. Via goed uitgeruste knooppunten (of mobipunten) kun je vlot van vervoersmiddel veranderen.