De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
sneeuwpiste met kinderen en een leraar op ski's in Snow Valley in Peer

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) "Snow valley (deel sportzone De Deust)" in Peer

De skipiste “Snow valley” in Peer is in het Ruimtelijke Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) geselecteerd als een toeristisch-recreatief knooppunt. Dit betekent dat het plangebied van provinciaal niveau is.

Op 21 oktober 2016 werd door de provincieraad een voorwaardelijk positief planologisch attest voor Snow Valley afgeleverd. Als gevolg hiervan wordt dit PRUP nu opgemaakt. Op die manier wordt de uitbreiding/verlenging van de “Snow Valley” skipiste planologische verankerd.

Met de nodige aandacht voor de uitstraling van de skipiste en het zicht in de omgeving wordt in dit PRUP een uitbreiding van de oorspronkelijke skipiste vooropgesteld onder de vorm van een verlengstuk aan de grote piste. Het gebruik van de ruimte onder de grote skipiste moet gestimuleerd worden door open of deels gesloten recreatieve voorzieningen die zowel fysisch als visueel kunnen aansluiten met de directe omgeving. Een belangrijk aandachtspunt bij de uitbreiding is dat het accent moet worden gelegd op het verbeteren van de architectuurkwaliteit van de skipiste, zodat de skipiste als een baken in het landschap kan fungeren.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 15 mei 2017 t.e.m. 13 juli 2017, ligt het ontwerp PRUP voor jou ter inzage in het stadhuis, dienst Planning, Zuidervest 2a, 3990 Peer. Je kunt het dossier elke werkdag inkijken tijdens de kantooruren.

Je kunt het dossier PRUP "Snow valley (deel sportzone De Deust)" in Peer ook online inkijken.

Opmerkingen of bezwaren?

Tot en met 13 juli 2017 kun je schriftelijke opmerkingen en suggesties over het ontwerp PRUP per aangetekende brief bezorgen aan:

Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening
Directie Omgeving, Afdeling Ruimtelijke Ordening
Provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Je kunt jouw schriftelijke opmerkingen eveneens digitaal bezorgen aan de Procoro op het e-mailadres procoro@limburg.be.
Bovendien kun je jouw bezwaarschrift tijdens de kantooruren zowel in het provinciehuis in Hasselt (Universiteitslaan 1, t.a.v. de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) als in het gemeentehuis van Peer tegen ontvangstbewijs afgeven.

Bij de schriftelijke opmerkingen en suggesties moet je duidelijk aangeven:

  • jouw naam en adres
  • de verwijzing naar het betreffende onderwerp en de vindplaats (bv. plan, blz.)

Meer info

Provincie Limburg, dienst Ruimtelijke Planning en Beleid
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Tel: 011 23 83 45 – e-mail: roplangroep@limburg.be
Website: www.limburg.be/ruimtelijkeordening

Foto: © Toerisme Limburg

Nieuws

woensdag, 17 mei 2017
Asbest in huis?
De Vlaamse overheid werkt een versneld asbestafbouwbeleid uit. Ondertussen renoveren echter heel wat mensen een oude woning, waarbij de kans reëel is dat zij asbest tegenkomen. Daarom vinden we het...
donderdag, 16 februari 2017
Op woensdag 15 februari 2017 werd de herbestemming van het voormalig militaire kwartier Moorslede definitief goedgekeurd door de Limburgse provincieraad. “Hiermee maakt het oude militaire...
dinsdag, 07 februari 2017
Op donderdag 2 februari 2017 heeft de deputatie principieel beslist tot het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning aan bedrijf Essers Logistics Company nv voor een gefaseerde uitbreiding van...