De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
Landbouw

Bepaal mee de toekomst van het Europese landbouwbeleid!

maandag, 20 februari 2017

Het kunnen beschikken over voldoende en kwalitatief voedsel is vandaag haast vanzelfsprekend. Het is ooit anders geweest. “Bij de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1958 is de basis gelegd voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als één van de belangrijkste pijlers van het Europees beleid. De ambitie van het GLB was indertijd te zorgen voor voldoende voedsel tegen een betaalbare prijs en om de voedselschaarste van tijdens Wo II te vermijden.”

Tegelijkertijd is met het GLB ingezet op de toename van de productiviteit van de landbouw, het garanderen van een redelijke levensstandaard van de landbouwers én het realiseren van de verdere éénmaking van de Europese markten.

Sinds 1958 heeft het GLB een aantal keren een drastische hervorming ondergaan. “De laatste hervorming dateert van 2013. Sindsdien hebben er zich verschillende fundamentele ontwikkelingen voorgedaan”, aldus gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. “Zo zijn de landbouwprijzen fors gedaald en is de markt, onder invloed van macro-economische factoren en geopolitieke spanningen, volatieler geworden. Verder is het nodig te anticperen op de nieuwe internationale verbintenissen die op het vlak van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling zijn aangegaan.”

Rekening houdend met deze en andere uitdagingen wordt andermaal op Europees niveau een herdefinitie van  het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op gang getrokken. In dit licht organiseert de Europese Commissie nu een brede raadpleging. De bedoeling is concrete informatie te verzamelen over de resultaten van het GLB, lessen te trekken uit de laatste hervorming, een gestructureerde dialoog te voeren, de huidige problemen te inventariseren en in te spelen op de behoefte aan modernisering en vereenvoudiging.

Gedurende 12 weken kunnen landbouwers, burgers, organisaties en andere belanghebbenden hun visie geven op de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Vervolgens komt de Commissie eind 2017 met een mededeling, waarin de resultaten van de raadpleging zijn meegenomen en waarin ook conclusies over de huidige prestaties van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en mogelijke toekomstige beleidsopties zijn opgenomen.

De resultaten van de openbare raadpleging zullen online worden bekendgemaakt en in juli 2017 tijdens een conferentie in Brussel worden gepresenteerd.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.