De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provincie verkoopt perceel industriegrond in Leopoldsburg

donderdag, 17 mei 2018

De provincieraad heeft gisteren de verkoop van een perceel industriegrond gelegen Aan ’t Kanaal in de gemeente Leopoldsburg goedgekeurd. Het perceel heeft een oppervlakte van 26a 52ca. Deze zone staat in gewestplan Hasselt ingekleurd als een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s. 
“De verkoop kadert binnen onze visie van efficiënt ruimtegebruik van de Limburgse bedrijvenzones en past binnen de economische versterking van West-Limburg en in het bijzonder van de gemeente Leopoldsburg”, verduidelijkt Erik Gerits, gedeputeerde van Economie.

De provincie die eigenaar is van het perceel organiseert voor de verkoop een open raadplegingsprocedure met bekendmaking. Alle potentiële gegadigden krijgen op die manier de mogelijkheid om een bod op het perceel uit te brengen.
De kandidaat-koper dient echter wel een aantal bijzondere verkoopvoorwaarden inzake de aard van de activiteiten, de bebouwing, de exploitatie en het terugkooprecht van de provincie te respecteren.
Zo mogen op het perceel alleen gebouwen worden opgericht die direct of indirect verband houden met de bedrijfsexploitatie en mogen geen activiteiten op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen - zogenaamde seveso-activiteiten - worden uitgeoefend. Ook het uitoefenen van activiteiten die tot de detailhandel gerekend worden, zijn niet toegestaan.

Verder dient binnen een termijn van 12 maanden na het verlijden van de akte de verworven grond aangewend te zijn voor de bedrijfsexploitatie en wordt verwacht dat de koper binnen 36 maanden minstens 50 % van de globale bebouwbare oppervlakte heeft bebouwd. Ook moet minstens 10 % van de bedrijfssite ingevuld worden met groenvoorzieningen. De koper zal hiervoor een passend groenplan ter goedkeuring moeten voorleggen aan de provincie.

De inzetprijs is vastgesteld op 153.000,00 euro. Biedingen in het kader van de verkoop kunnen tot maandag 18 juni 2018 (12.00 uur) worden uitgebracht.

De bijzondere verkoopsvoorwaarden alsook het verkoopreglement waarin de wijze wordt gepreciseerd om een geldig bod uit te brengen, kunnen opgevraagd worden via economie@limburg.be.

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.