De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provinciebelasting op jachtverloven en -vergunningen

vrijdag, 24 november 2017

Overwegende dat de provinciale budgettoestand het behoud van de provinciebelasting op de jachtverloven en -vergunningen vereist;

Gelet op artikel 16 van het jachtdecreet van 24 juli 1991, zoals gewijzigd;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, zoals gewijzigd;

Besluit

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2018 wordt, ten voordele van de provincie Limburg, voor een termijn van één jaar, die eindigt op 31 december 2018 een jaarlijkse provinciebelasting geheven op ieder verlof of vergunning voor het dragen van jachtwapens, afgeleverd in de provincie Limburg.

Artikel 2

Deze belasting is vastgesteld op 10 % van het bedrag aan het Vlaamse Gewest verschuldigd voor dergelijk verlof of vergunning.

Artikel 3

De belastingplichtige is de persoon op wiens naam de jachtakte wordt afgeleverd.

Artikel 4

De betaling van deze provinciebelasting moet gebeuren voor de aflevering van het verlof of  vergunning door storting of overschrijving van het belastingbedrag, bepaald in artikel 2 hierboven, op de rekening van de rekenplichtige voor de provinciebelasting op de jachtverloven en -vergunningen van het Arrondissementscommissariaat bevoegd tot aflevering ervan, overeenkomstig artikel 13 van het jachtdecreet van 24 juli 1991.

Hasselt d.d. 24 november 2017

De provinciegriffier,
Renata Camps

De voorzitter,
Gilbert Van Baelen

Contactgegevens dienst

Jacht, Arrondissementscommissariaat Tongeren
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 06
e-mail jacht@limburg.be

Openingsuren van de Dienst Jacht:

  • maandag van 9 tot 12 u.
  • dinsdag van 9 tot 12 u.
  • donderdag van 9 tot 12 u.