De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Ruimtelijke Planning en Beleid

De dienst Ruimtelijke Planning en Beleid coördineert de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL). Dit is een ruimtelijke visie op langere termijn over Limburg met aandacht voor wonen, werken, ontspannen, landbouw, natuur, landschap en mobiliteit.

De dienst bereidt de goedkeuringen voor van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen voor het provinciebestuur. Het bestuur kan zelf provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen die de bestemming en stedenbouwkundige voorschriften aangeven voor een gebied - opstellen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen goedkeuren.

Contactgegevens

Directie Omgeving, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke Planning en Beleid
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 83 05
fax 011 24 92 35
e-mail roplangroep@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Sluitingsdagen

  • woensdag 1 november: Allerheiligen
  • donderdag 2 november: Allerzielen
  • van maandag 25 december tot en met maandag 1 januari 2018: collectieve sluiting