De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
  • Start
  • 2012-11-22 1 miljoen euro voor begeleiding naar een nieuwe duurzame tewerkstelling

1 miljoen euro voor begeleiding naar een nieuwe duurzame tewerkstelling

Laatst aangepast donderdag, 22 november 2012

Hasselt – Gisteren 21 november heeft de provincieraad de nieuwe toekenningsvoorwaarden voor provinciale subsidies uit het arbeidsmarktfonds goedgekeurd.

Gedeputeerde van Economie Marc Vandeput: “Het provinciaal arbeidsmarktfonds is in 2010 gecreëerd om kortlopende opleidingen, nodig voor de invulling van bestaande vacatures bij de Limburgse ondernemingen, te ondersteunen. De focus lag toen op de  doelgroep van de jonge werkzoekenden (< 25 jaar). De Limburgse arbeidsmarkt kent echter de voorbije maanden een ongunstig verloop, tengevolge van de verslechterde economische omstandigheden en de talrijke bedrijfsherstructureringen en -sluitingen.

Met de aangekondigde sluiting van Ford Genk en de impact hiervan op de toeleveranciers en de indirecte tewerkstelling stijgt de werkloosheidsgraad bijkomend met 2,5 %. Om te anticiperen op de actuele en toekomstige evolutie van de Limburgse arbeidsmarkt hebben wij het reglement aangepast zodat gepaste acties kunnen worden ondernomen voor alle werkzoekenden, zonder een focus op een bepaalde leeftijdscategorie en voor de met ontslag bedreigde werknemers tengevolge van bedrijfsherstructurering of -sluiting.

Wij hebben hiervoor 1 miljoen euro vrijgemaakt zodat meer dan 700 trajecten kunnen worden opgestart. Deze provinciale middelen zijn niet alleen aanvullend op de VDAB-werking maar werken bovendien als een echte hefboom op de Vlaamse werkingsmiddelen die aan VDAB Limburg zijn toegekend.”

Provinciaal arbeidsmarktfonds

In november 2010 is het provinciaal arbeidsmarktfonds gecreëerd. Het fonds richtte zich uitsluitend naar opleidings- en bemiddelingstrajecten voor jonge werkzoekenden (< 25 jaar) omdat op dat moment de jeugdwerkloosheid piekte. Sinds de creatie van het fonds zijn diverse kortlopende opleidingen georganiseerd, o.m. voor callcentermedewerker, electricien, magazijnmedewerker, distributiechauffeur…

Gedeputeerde van Economie Marc Vandeput: “Belangrijke voorwaarde voor de inzet van de provinciale middelen uit het arbeidsmarktfonds is het vraaggestuurd karakter. De opleidingsprojecten dienen te vertrekken vanuit effectieve vacatures bij de Limburgse ondernemingen. Deze voorwaarde wordt opgelegd zodat ook een effectieve toeleiding naar een duurzame tewerkstelling kan worden gerealiseerd. De diverse goedgekeurde projecten hebben dan ook geleid tot goede resultaten inzake doorstroming naar werk.”

Evolutie van de Limburgse arbeidsmarkt

De Limburgse arbeidsmarkt heeft sinds 2010 een dubbele evolutie gekend. Tot eind 2011 kende de werkloosheidsgraad in onze provincie een dalend verloop. In december 2011 was de Limburgse werkloosheidsgraad (aandeel van de niet-werkenden in de beroepsbevolking) gedaald tot 7 % weliswaar nog steeds 0,4 % hoger dan de Vlaamse werkloosheidsgraad. De dalende werkloosheid heeft ook een positieve invloed op het aantal niet-werkende werkzoekenden. In september 2011 bedroeg het aantal niet-werkende werkzoekenden nog 28.760 (mannen: 13.691; vrouwen 15.069). Deze evolutie vertaalt zich ook in een daling van het werkloosheidssurplus naar 1.877 (per 31 december 2011). Dit is een absoluut diepterecord.

Gedeputeerde van Economie Marc Vandeput: “De verslechterde economische omstandigheden hebben echter een belangrijke impact op de Limburgse arbeidsmarkt gehad. De werkloosheidgraad zit terug in een stijgende lijn en bedroeg  in september 7,85 %. De Vlaamse werkloosheid bedraagt 7,28 %. In sommige gemeenten wordt de werkloosheidsgraad echt problematisch. Uitschieters zijn Genk met 12,66 %, Maasmechelen met 12,47 % en Houthalen-Helchteren met 9,71 %.”

Het is evident dat de aangekondigde sluiting van Ford Genk en de impact hiervan op de toeleveranciers en indirecte tewerkstelling een bijkomende groot negatief effect op de Limburgse arbeidsmarkt gaat hebben. De werkloosheidsgraad zal, in de veronderstelling van een jobuitstoot van 10.000 werknemers, met 2,5 % stijgen.

Deze jobuitstoot dient te worden geplaatst ten aanzien van een daling van het aantal vacatures. Eind september waren er bij de VDAB ongeveer 5.000 vacatures aangemeld: 1.942 voor arbeiders en 3.048 voor bedienden. Bovendien stelt de VDAB vast dat het jobaanbod in Limburg dit jaar met bijna 12 % is gedaald.

Maximale kansen op (weder-)tewerkstelling creëren

Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “De evolutie op de Limburgse arbeidsmarkt noodzaakt tot dringende acties. ‘The sense of urgency’ is zeer groot. Wij maken daarom via een budgettaire herschikking 1 miljoen euro provinciale middelen vrij voor het provinciaal arbeidsmarktfonds. Hierbij kunnen kortlopende opleidings- en bemiddelingstrajecten worden uitgevoerd. De voorwaarde blijft wel dat deze trajecten vacaturegericht dienen te zijn. Dit veronderstelt een samenwerking met de Limburgse bedrijven die een vraag tot ondersteuning stellen voor de invulling van een effectieve vacature.”

Belangrijk is ook dat de doelgroep is verruimd naar alle werkzoekenden (zonder focus op een leeftijdscategorie) en naar werknemers die met ontslag worden bedreigd tengevolge van bedrijfsherstructurering of -sluiting.

De komende weken en maanden zullen in samenwerking met VDAB Limburg en andere arbeidsmarktactoren concrete projectvoorstellen worden uitgewerkt. Bedoeling is om in het voorjaar informatiesessies, in samenwerking met de lokale werkwinkels, gemeenten en OCMW’s, te organiseren waar aan de reeds geregistreerde werkzoekenden een aangepast bemiddelings- en opleidingstraject kan worden aangeboden.

Gedeputeerde van economie Marc Vandeput: “Met het beschikbare budget van 1 miljoen euro kunnen meer dan 700 trajecten worden georganiseerd. Wij hopen hiermee nieuwe tewerkstellingsperspectieven te bieden aan de Limburgse werkzoekenden. Belangrijk is ook dat werknemers die in het systeem van tijdelijke werkloosheid zitten, reeds een kortlopende opleiding kunnen volgen. Dit geeft aan de met ontslag bedreigde werknemers (o.m. bij Ford) de kans om een eventuele loopbaanswitch voor te bereiden.”

Contact

Provincie Limburg
Kabinet gedeputeerde Marc Vandeput
tel. 011 23 70 51

Provincie Limburg
Dienst Economie
tel. 011 23 74 12

Prikbord

  • Start
  • 2012-11-22 1 miljoen euro voor begeleiding naar een nieuwe duurzame tewerkstelling