De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Opleidingen beperken of afschaffen voor zinvolle diploma's (HBVL)

Laatst aangepast zaterdag, 22 februari 2014

Iedere Limburger een diploma

Gouverneur Herman Reynders: "Doe goed je best op school en zorg dat je een diploma haalt." Mijn vader hamerde mij deze boodschap meer dan 30 jaar geleden al in en vandaag is deze actueler en belangrijker dan ooit tevoren. Een diploma - en bij voorkeur een goed diploma dat uitzicht geeft op een duurzame job - is vandaag de opstap naar een succesvolle professionele loopbaan. Zonder diploma aan de bak komen, is quasi onmogelijk geworden. Slechts weinigen slagen erin om zonder diploma een duurzame job te vinden, laat staan op te klimmen naar een topfunctie. En laat mij duidelijk zijn: met diploma bedoel ik niet uitsluitend een universitair diploma. Er is een heel gamma van mogelijkheden.

Laaggeschoolden

De aanwezigheid van veel goed opgeleide mensen is enorm belangrijk voor onze provincie. Zij verhogen zo de kans dat bedrijven zich hier komen vestigingen, aangetrokken door de beschikbaarheid van goed opgeleide mensen. Het is vanzelfsprekend  dat er in onze provincie op korte termijn gewerkt wordt aan het creëren van nieuwe jobs. De werkloosheidscijfers van Limburg liggen nu al veel te hoog. Waarbij vooral opvalt dat de helft van deze werklozen laag- of ongeschoold zijn.

Het SALK-actieprogramma moet de scholingsgraad van de Limburgse jongeren verhogen. Het aantal laag- en middelmatig geschoolden is hoger in Limburg dan in Vlaanderen. De scholingsachterstand start al in het lager onderwijs en groeit in het secundair onderwijs. In sommige gemeenten verlaat 40 % van de jongeren de middelbare school zonder diploma.

Het moet de ambitie zijn van alle beleidsmensen in Limburg te zorgen dat op termijn iedereen een diploma heeft. Belangrijk daarbij is dat iedereen - jongeren en hun ouders, wat ook hun afkomst en situatie is - overtuigd moet worden dat het behalen van een diploma een absolute must is. Ik mag er dan wel van uitgaan dat Limburgse ondernemers zich bij aanwervingen louter baseren op diploma's en competenties en niet op afkomst en huidskleur.

Andere thuistaal

Want nog meer verontrustend dan leerlingen zonder einddiploma is de achtergrond van deze schoolverlaters. Het aantal leerlingen dat de schoolbanken voortijdig verlaat, ligt namelijk nog veel hoger bij jongeren wier thuistaal een andere dan het Nederlands is. Natuurlijk betekent dat niet enkel dat je deze kinderen moet onderdompelen in een taalbad Nederlands, zo vroeg mogelijk, liefst al vanaf de kleuterklas. Er moet veel meer gebeuren. Hun begeleiding moet niet alleen integraal zijn, maar er moet vooral parallel gewerkt worden aan een evenwichtige schoolomgeving: een context waarin zij zich maximaal kunnen ontplooien, sterk gemotiveerd worden en zich daardoor goed gaan voelen. Want wie zich goed in zijn vel voelt, leert ook makkelijker. In deze evenwichtige schoolcontext moet er plaats zijn voor de thuis- of moedertaal van de kinderen, maar moet het tegelijk duidelijk zijn dat het aanleren van het Nederlands een belangrijke voorwaarde is om te slagen. Voor de scholen van vandaag is dit allemaal niet gemakkelijk, dat besef ik. De druk van de leerplannen weegt en inzetten op de moeilijkste groepen leerlingen kost extra energie en mankracht. Daarom is het belangrijk dat wij de scholen helpen en ondersteunen door de middelen die onder meer voorzien zijn in het SALK, zowel vanuit de Vlaamse Gemeenschap als het provinciebestuur, te bundelen en strategisch in te zetten. Het samenwerkingsplatform daarvoor is opgericht en klaar om te starten.

Numerus clausus

Hierbij moet we zeker aandacht hebben voor het technisch en beroepsonderwijs. Geschoolde vaklui zullen altijd nodig zijn. De bedrijven schreeuwen om goede technici - mannen en vrouwen. Laat ons daarom de technische beroepen weer omarmen en de scholen en het onderwijzend personeel van deze instellingen versterken, beter en moderner uitrusten en zich vooral dicht bij de werkvloer laten ontwikkelen en ontplooien. Een juiste match creëren tussen wat men op school aanleert en wat de bedrijven vragen, is hier van het grootste belang. Ik reken hierbij ook op de CLB-medewerkers. Nog te veel jongeren kiezen immers voor een richting die hen geen enkele kans biedt op tewerkstelling, waardoor zij ondanks hun diploma met lege handen hun toekomst aanvatten. Hier ligt een dringende taak voor de overheid om zo snel mogelijk een numerus clausus in te voeren voor bepaalde richtingen of sommige studies zelfs volledig te schrappen.

Het onderwijs mag dan al voor een  immense uitdaging staan, het is - voor alle duidelijkheid - niet alleen verantwoordelijk. Het is ook aan de overheden, aan alle sociaal-maatschappelijke actoren en aan u allen om er mee voor te zorgen dat de randvoorwaarden ingevuld worden die nodig zijn voor de scholen om succesvol te kunnen zijn.Laat dit een oproep zijn aan alle Limburgers: we gaan er samen voor zorgen dat in Limburg iedereen een diploma haalt. Dat is niet alleen voor de jongeren belangrijk, maar voor ons allemaal! 

© Concentra

Opendeurdagen provinciale scholen en centra volwassenenonderwijs

Prikbord