De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Transformatie Bouw Limburg 2.0

Laatst aangepast vrijdag, 30 september 2016, 13.39 u.

Confederatie Bouw Limburg wil bouwbedrijven slimmer laten samenwerken met minder faalkosten en een betere kwaliteit om zo de Limburgse bouw verder uit te bouwen tot een duurzame klantgerichte sector.

De snelle evolutie in de technieken, de internationale concurrentie en de veranderende woonnoden vergen een innovatieve transformatie van de bouwbedrijven. Confederatie Bouw Limburg wil met Transformatie Bouw Limburg de uitdaging aangaan door bouwbedrijven slimmer te laten samenwerken met minder faalkosten en een betere kwaliteit.

Transformatie Bouw Limburg legt de focus op cruciale hefbomen voor de toekomstige ontwikkeling van de bouw. Het gaat om innovatieve bouwtechnieken, innovaties op niveau van energie-efficiëntie … maar ook om bedrijven van de toekomst: flankerende maatregelen inzake managementtechnieken, eigentijds ondernemerschap, ketensamenwerking en open innovatie. Deze vernieuwingen en uitdagingen zullen omgezet worden naar praktijkgerichte inspiratiesessies, projecten en opleidingen. Om een eerder traditionele bouwsector om te vormen tot een toekomstgerichte bedrijfssector is een geïntegreerde aanpak nodig. waarbij de introductie van innovatieve technieken wordt geflankeerd door een versterking van het management.

De samenwerking die ontstaat door Transformatie Bouw Limburg tussen de verschillende disciplines van de bouw, tussen de bedrijfs- en academische wereld werkt inspirerend en vernieuwend. Onderzoek sluit beter aan op de noden van het bedrijfsleven waardoor het innovatieproces kan geoptimaliseerd worden. Deze samenwerking moet verder verankerd en geconcretiseerd worden.
Op die manier kan de transitiebeweging in de bouwsector effectief ook verder vorm krijgen.

Om de transitie in de Limburgse bouw verder mogelijk te maken is kennisdeling een prioriteit en sensibiliseren en informeren absoluut noodzakelijk. We willen daarom de komende maanden nog meer gaan inzetten op communicatie en gerichte sensibilisatie/ inspiratie via een nieuwe website, trans(in) formatiebouwdatabank en audiovisueel materiaal. Op maat van het thema, op maat van het bedrijf, op maat van de ondernemer.

Doelgroep

De cross-sectoriële samenwerking van de bouw met andere sectoren en over de landgrenzen heen is vernieuwend. Samen met partners uit de verschillende bouwdisciplines en de academische wereld gaan we stap voor stap over van sensibilisatie naar effectieve implementatie van de transformatie in de bedrijven.

Transformatie Bouw Limburg laat Limburgse bouwondernemers kennismaken en proeven van innovatieve producten, diensten en methodieken uit andere sectoren en landen. We zien dat dit traject aanslaat bij de bedrijven en dat de multidisciplinaire samenwerking een grote troef is.

Elk thema vraagt een eigen methodiek en focus. Toch gaan we steeds voor een praktijkgerichte aanpak voor en samen met bedrijven, via werkgroepen, inspiratiesessies, pilootprojecten…
Deze manier van werken laat toe om optimaal in te spelen op de ontwikkelingen die zich in de bouwsector afspelen.

Activeren van een vrij traditionele sector, het doen inzien dat er getransformeerd moet worden om te overleven, is niet evident. Toch zijn we er al in geslaagd om met dit uniek traject - praktijkgericht en zeer concreet - de meerwaarde van innovatie en transformatie bij de ondernemers te benadrukken. Onze ambitie is dat transformatie een ruime beweging wordt doorheen de ganse bouwsector en dat elk bedrijf met kleine stapjes zich kan verbeteren en kan groeien.

Prikbord