De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Groei-oriëntering van kmo's met sterk groeipotentieel

Laatst aangepast vrijdag, 30 september 2016, 16.02 u.

Unizo Limburg zal starters en kleinere bedrijven intensief helpen met hun specifieke noden bij opstart of groei

Doel van het project

Het project beoogt om 50 Limburgse potentiële groeibedrijven te detecteren - op eigen initiatoef of op vraag van het betrokken bedrijf - en deze bedrijven maximaal te ondersteunen. Aan deze 50 bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om van mekaar te leren. Dit gebeurt in werkgroepen en clustergroepen. Deze groepen worden samengesteld op basis van onze contacten met het bedrijf of op verzoek van het bedrijf zelf. Daarnaast wordt via collectieve begeleiding aan 45 potentiële groeibedrijven de kans geboden om van mekaar te leren via ervaringsuitwisseling in drie werkgroepen en/of clustergroepen. Deze groepen variëren qua frequentie en samenstelling naargelang het thema. We mikken er ook op om van deze 50 potentiële groeibedrijven er 10 te introduceren in de Gazellesprong.

Het opgebouwde netwerk uit het eerste project willen we uiteraard niet verloren laten gaan.
Via netwerkevents worden de deelnemers uit het vorige project met de deelnemers uit het lopende project bij mekaar gebracht waardoor weer nieuwe contacten en ervaringsuitwsseling kunnen ontstaan.

Specifiek voor starters wordt een soortgelijk begeleidingstraject opgezet waarbij 30 Limburgse starters begeleid worden. Aan hen wordt ook de kans geboden om van mekaar te leren via ervaringsuitwisseling in drie werkgroepen en/of clustergroepen. Deze mogelijkheden tot collectieve begeleiding staat open voor alle starters, zowel in de startfase als in de eerste drie jaar na de start.

Begeleidingstraject voor clusters

Om ons duidelijk te kunnen onderscheiden van de generieke startersbegeleiding wordt het begeleidingstraject in deze projectaanvraag opgezet voor welomschreven clusters zoals:

  • hoogtechnologische sectoren
  • starters met vernieuwende ideeën en concepten
  • starters die zich op een kantelmoment in hun ontwikkelingsfase bevinden: vb aanwerven eerste werknemers, omvormen van éénmanszaak naar vennootschap, van bij- naar hoofdberoep, start internationalisering
  • starters die ondernemen vanuit een uniek vakmanschap waarbij de uitzonderlijke (innovatieve) techniek en het vakmanschap centraal staat in de opstart van de onderneming.

Om ons duidelijk te onderscheiden van de privé-markt in de adviesverlening wordt de nadruk gelegd op het laten kennis maken van de starters met de voordelen van ondersteuning door enkel de rol van klankbord te spelen en aan te geven hoe andere starters bepaalde uitdagingen beantwoorden. Deze ondersteuning gebeurt ook slechts zeer “basic” als eerste kennismaking, waarna de starter kan doorverwezen worden naar de privé-adviesmarkt.

Voor alle acties wordt een open aanbod gecreëerd waarbij alle bedrijven die denken in aanmerking te komen zich via onze website kunnen registreren en een bezoek door een medewerker kunnen aanvragen. Vervolgens nemen wij met deze bedrijven contact en beoordelen wij hun eventuele opname in dit project. Alle acties in dit project staan open voor alle ondernemers, er wordt geen exclusieve deelname geboden aan bijvoorbeeld UNIZO-leden. Door ondernemers zelf te laten reageren heeft ook elke ondernemer de kans om van dit aanbod gebruik te maken.

Doelgroep

  • potentiële groeibedrijven: dit zijn bedrijven die op termijn sterke groeiers kunnen worden en dus voldoende groeipotentieel in zich dragen. Deze bedrijven dienen vaak nog bewust te worden gemaakt van het enorme groeipotentieel waarover zij beschikken. Daarnaast moeten deze bedrijven ook extra ondersteund worden zodat zij zich volledig op hun groei kunnen focussen en hun groei ook kunnen versnellen.
  • starters die zich op een kantelmoment bevinden en (kandidaat) starters die actief zijn in de vooropgestelde clusters.

Voor beide doelgroepen is het noodzakelijk dat men behoefte heeft aan een klankbord om hun groei verder te kunnen laten ontwikkelen. Deze bedrijven willen wij zo goed mogelijk samenbrengen en begeleiden volgens hun gezamenlijke behoeften die zij te kennen geven.

Prikbord