De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Aanvang werken gloednieuwe fietsbrug aan sluizencomplex Godsheide

Laatst aangepast maandag, 10 augustus 2020

De provincie Limburg start in september met de bouw van een nieuwe fietsbrug aan de sluis in Godsheide. De fietsbrug is een van de belangrijke pijlers voor de Limburgse fietssnelwegen. Vanaf 11 augustus start de aannemer met de voorbereidende werken. De bouw zal ongeveer negen maanden duren en 6,2 miljoen euro kosten. In de zomer van 2021 fiets je hier over een gloednieuwe fietsbrug.

De fietsbrug

“De nieuwe fietsbrug maakt deel uit van de Limburgse fietssnelwegen en vormt een essentieel onderdeel van de Albertkanaalroute. Dat is de fietssnelweg (F72) die Ham met Riemst verbindt over een traject van 62 km. De fietssnelweg wisselt ter hoogte van de sluis in Godsheide van oever. De fietsbrug realiseert die oversteek over het Albertkanaal”, zegt gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts.

Het belang van de nieuwe fietsbrug voor het Limburgse fietsverkeer werd in het verleden al vergeleken met het belang van het Klaverblad in Lummen voor het autoverkeer in de provincie. De brug vormt immers het hart van de Limburgse fietssnelwegen. Ook het toeristisch fietsroutenetwerk maakt gebruik van de brug.

Ook de Handelskaai wordt heringericht, en de aansluiting op de Turfstekerstraat, de nieuwe Trichterheideweg (ook fietssnelweg) en de Boksbeemdenstraat worden beveiligd.

Het hart van de Limburgse fietssnelwegen

“Het Limburgse fietssnelwegennetwerk is opgebouwd rond een Noord-Zuid-as van Hamont-Achel naar Gingelom (fietssnelweg F74, oftewel Spoorlijn 18) en een Oost-West-as van Tessenderlo naar Lanaken (fietssnelweg F72 en F5, oftewel de Albertkanaalroute). Ter hoogte van Hasselt sluiten deze assen via de Cordaroute (F702) op elkaar aan, dankzij deze fietsbrug, en verbinden ze ook verder door naar o.a. de Demerroute en de Trichterheideroute. De hele provincie ligt hier aan je voeten”, verzekert gedeputeerde Lambrechts met een lach.

“Ook op (boven)lokaal niveau is de fietsbrug van wezenlijk belang. Ze ligt op een drukke fietsroute en verbindt de universitaire campus in Diepenbeek met de Corda Campus en de onderwijscampussen in Hasselt. Zowel de Godsheidenaren en Hasselaren, alsook pendelaars uit omliggende gemeenten profiteren dus van deze fietsverbinding”, haalt Marc Schepers, schepen Mobiliteit van de stad Hasselt aan.

De werken, een technisch huzarenstuk

“Het bouwen van een brug is nooit evident, maar de nabijheid van het sluizencomplex en de pompinstallatie-waterkrachtcentrale noodzaakten een creatief ontwerp en inplanting van de brug” zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. ”Tijdens de bouw van deze prestigieuze brug, die ongeveer negen maanden in beslag zal nemen, zal de scheepvaart op het Albertkanaal minimaal hinder ondervinden. In augustus richt de aannemer de werfzone in en starten de voorbereidende werken. In het najaar zullen de oevers en landhoofden ingericht worden, om in het voorjaar de plaatsing van de brug voor te bereiden. Tegen de zomer van 2021 zijn de werken afgerond en fiets je hier over een gloednieuwe brug”, gaat Danckaerts verder.

Buurtbewoners zullen de werken onvermijdelijk gewaar worden. Werken van deze omvang realiseren zonder hinder is niet mogelijk. De projectpartners proberen de hinder wel tot een minimum te herleiden. Van september 2020 tot maart 2021 zal de Handelskaai volledig afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen, op enkele dagen na, wel passeren.

Aparte oversteek

“De keuze om voor een aparte fietsbrug te gaan, ligt voor de hand. “Vandaag kan de fietser het kanaal niet veilig oversteken tussen het autoverkeer. Er is te weinig plaats op het sas om goede fietsinfrastructuur te leggen. Met de bouw van een aparte fietsbrug wordt dit probleem verholpen en creëren we een vlotte, veilige en comfortabele verbinding op het niveau van een fietssnelweg”, aldus gedeputeerde Lambrechts.

Unieke fietsbeleving

Naast een verbeterde veiligheid, krijgt de fietser dankzij de fietsbrug ook een unieke fietsbeleving. “Deze fietsbrug past uitstekend in ons streven om waterbeleving te versterken”, geeft Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg aan. “De fietsers zullen vanaf de brug een mooi uitzicht hebben op het Albertkanaal en het intense scheepvaartverkeer, op het sluizencomplex van Hasselt en op de pompinstallatie-waterkrachtcentrale.”  

Kostenplaatje van 6,2 miljoen euro

De bouw van de prestigieuze brug is een initiatief van de provincie Limburg en zal in totaal 6,2 miljoen euro kosten. De provincie Limburg, de Vlaamse Waterweg en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financieren het project. De tijdelijke vereniging Hye-Aelterman zal het project effectief realiseren. Het studiebureau Sweco werd aangesteld voor het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering van het infrastructuurproject.

“De provincie investeert de komende jaren fors in de aanleg van fietssnelwegen. Er werd een plan goedgekeurd met fietssnelwegtracés doorheen de volledige provincie. De uitdaging bestaat erin al deze fietssnelwegen zo snel mogelijk te realiseren. Er staan verschillende projecten op til. Deze fietsbrug is het grootste project en we zijn er dan ook erg fier op”, besluit gedeputeerde Lambrechts.