Binnen het kader van de grindwinning in Nederlands Zuid-Limburg wordt voorgesteld om ondiep maar grootschalig te ontgronden. Hierbij zou ontgronding geen doel op zich maar een middel moeten zijn om langs de Grensmaas een sterk natuurlijk landschap te scheppen. Als referentiebeelden werden de Grensmaas in historische tijden en middenlopen van weinig gestoorde rivieren in Centraal-Frankrijk gebruikt. Dit voorstel voor natuurontwikkeling past ook in het voornemen van de Nederlandse overheid om meer plaats te maken voor natuur. 4 deelrapporten behandelen locatiestudies. De andere deelrapporten behandelen het globale plan rivierkundig, hydrologisch, milieutechnisch, landbouwkundig, economisch en landschappelijk.