Frans Verstraeten

Limburgs Landschap vzw

Domherenhuis

Dekenstraat 39

B-3550 Heusden-Zolder

Limburgs Landschap. Jrg. 35, nr. 1 (2007):18-25

In 2003 stelde  het INBO een lijst op van soorten die prioritair en typisch zijn voor Limburg. In het kader van het project 'Limburgse soorten in gebieden van Limburgs Landschap' vergeleek Limburgs Landschap deze lijst met de soorten die in haar gebieden voorkomen. Van de 13 prioritaire soorten sprinkhanen en krekels telt Limburgs Landschap er 12, van de 22 libellensoorten 19. Gelijkaardige resultaten zijn er voor de broedvogels, beek-en riviervissen, amfibieën en reptielen. Er zijn ook soortgerichte acties uitgevoerd, namelijk voor Kamsalamander, Boomkikker, Bont dikkopje, Bruine eikenpage, Bruine korenbout, Kempense heidelibel, Blauwvleugelsprinkhaan, Zompsprinkhaan, Mattenbies en Brede orchis. De gegevens over de betreffende soorten zijn verwerkt in het rapport 'Bescherming van Limburgse soorten in gebieden van Limburgs Landschap vzw'.