Yves Segers

Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG)

K.U. Leuven

Vlamingstraat 39

B-3000 Leuven

De Levende Natuur. Jrg. 103, nr. 5 (2002): 173-178

Aan het einde van de negentiende eeuw had de invasie van goedkope broodgranen een gevoelige impact op de ontwikkeling van de landbouwsector en bijgevolg op het landbouwlandschap en de bijhorende fauna en flora. Het aandeel graslanden voor de veeteelt nam sterk toe ten nadele van akkerland. Het kenmerkende hagenlandschap van Voeren ontstond kort voor en na de Eerste Wereldoorlog. Het typisch Voerende bocagelandschap met een voor Limburg typische flora en fauna, ontstond bijgevolg relatief recent. (JS)