Het Muggenbosje van Nieuwerkerken is een voorbeeld van een klein, geïsoleerd en oud bosje (1,68 ha) waarvan de oppervlakte drastisch werd teruggedrongen door woningbouw. Voor het opmaken van een beheersplan werden alle vaatplanten geïnventariseerd en vegetatieopnamen gemaakt. Er werden 102 plantensoorten gevonden. Dit is een zeer hoog aantal in vergelijking met wat men op basis van de oppervlakte zou verwachten. De vegetatie wordt omschreven als een Eiken-Haagbeukenbos. Negatieve invloeden van buitenaf zijn betreding en sluikafval. Zoom- en mantelplanten ontbreken.

Het beheersplan opteert voor het herinvoeren van hakhoutbeheer.