De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Woonacademie

Interview Diepenbeek

Laatst aangepast dinsdag, 09 juni 2020, 16.43 u.
 1. Waarom heeft de gemeente gekozen om een beleid uit te werken rond mobiele woonunits in de tuin? Welk resultaat willen jullie bereiken?

  Het bleek een veel voorkomende vraag aan onze balie. We wilden een oplossing creëren voor het zorgwonen in de tuinzone. Er zijn enkele tijdelijke vergunningen uitgereikt, alvorens we deze conceptnota opstelden. De conceptnota sluit aan op de gemeentelijke visie: een stedenbouwkundig antwoord bieden voor een maatschappelijk probleem.

  Vlaanderen verliest zich vaak in regelgeving die jammer genoeg ver staat van de praktijk en zelfs in strijd is met zijn eigen visies inzake verdichting, ontharding, nieuwe woonvormen: er ontbreken handvatten om effectieve acties door te voeren en we blijven belemmerd door oudere, stugge plannen (c.q. gewestplan) die door hun gebrek aan flexibiliteit niet tegemoetkomen aan de hedendaagse noden.
 2. Waarom kozen jullie voor een conceptnota en niet voor gemeentelijke richtlijnen/Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling? Wat maakt jullie document sterker?

  We willen een antwoord kunnen bieden op korte termijn, om de burgers vlot verder te helpen, met hulp van een houvast dat gemeentelijk gedragen wordt door de beleidsmakers.

  Een beleidsmatig gewenste ontwikkeling vraagt een participatieproces met een openbaarmaking en is weer een zoveelste procedure die administratief veel vergt en in het slechtste geval nog eens juridisch kan worden uitgevochten.
  Zo een conceptnota werd eerder ook opgesteld om het plaatsen van carports in de bouwvrije zijtuinstroken onder zeer strikte voorwaarden mogelijk te maken. Een conceptnota blijkt erg goed werkbaar en hanteerbaar, zowel voor de burgers met vragen, als voor medewerkers aan de balie, die in eerste instantie geconfronteerd worden met dit soort directe wensen. We zijn ons ervan bewust dat deze nota nog steeds moet worden verantwoord in een vergunning of weigering nochtans is de argumentatie reeds grotendeels in de conceptnota opgenomen en dat zorgt ervoor dat de aanvragen zich daar ook naar richten.
 3. Diepenbeek kiest voor zorgwoningen in de tuin? Waarom is een mobiele unit als kantoorruimte bij de woning of als tijdelijke woning voor je kind of voor bv. een student geen optie?
  Overwegen jullie deze mogelijkheden in een latere fase?

  Zorgwonen buiten de bestaande woning kunnen we beschouwen als een nieuwe woonvorm waar erg veel vraag naar is. Door een mogelijkheid te creëren met duidelijke richtlijnen en grenzen vermijden we net dat er een strijdigheid volgt met andere wetgeving.
  Een kantoorruimte in de tuin heeft potentieel om uit te groeien tot een dienstenfunctie die daar mogelijk niet wenselijk is. Studentenhuisvesting is in Diepenbeek via het GRS en de visie rond de campus geregeld. Het is zeker niet de bedoeling om over het volledige grondgebied studentenkamers toe te laten. Er is momenteel geen nood om in latere fases naar andere woonvormen of gebruiksunits in de tuin te streven.
 4. Jullie verlenen de vergunning voor 3 jaar, verlengbaar tot max. 9 jaar. Is het niet eenvoudiger om een vergunning uit te reiken voor de duur van de zorgvraag?

  De duur van de zorgvraag is niet op voorhand te bepalen en op deze manier zijn de burgers zich erg bewust van de begrenzing in de tijd van de mogelijkheden die we aanbieden. De zorgvraag is tevens persoonsgebonden: in een woonunit kunnen enkel zorgbehoevenden/ouderen wonen.
 5. Hoe leggen jullie de nadruk op het “mobiele aspect” van een unit? Hoe is de gemeente tot de afbakening van de verhardingsnormen gekomen?
  Aan welke duurzaamheidsaspecten moet de woonunit voldoen?


  We stellen constructieve eisen: het betreft een vrijstaande, wegneembare unit, die je in zijn geheel plaatst of verwijdert. Tevens moet de woonunit voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode v.w.b. veiligheid, gezondheid, energie en oppervlakte.
 6. Hebben jullie al een locatiebeleid uitgetekend waar een tijdelijke mobiele woonunit vergunbaar is?
  Waar op het perceel kun je een unit plaatsen? Letten jullie op de zichtbaarheid vanaf de straatzijde?


  De plaatsing van units is nog steeds afhankelijk van algemene bepalingen van verkavelingen, BPA’s en RUP’s. Er is geen locatiebeleid voor ons grondgebied uitgetekend: het moet net zo goed mogelijk toepasbaar zijn op alle locaties, rekening houdend met prioritaire wetgeving en richtlijnen.

  Een unit moet zich op een perceel in de achtertuin bevinden, binnen een straal van 20 m van de hoofdwoning. De zichtbaarheid vanaf de straatzijde is een ondergeschikt element dat we per aanvraag zullen beoordelen: het straatbeeld kan bezwaarlijk geschaad worden door een duurzame constructie, in tegenstelling tot andere bijgebouwen die je tegenwoordig zonder vergunning kunt plaatsen.
 7. Waarom kiest de gemeente voor een tijdelijke unit van max. 40 m²?

  40 m² is de meest gangbare maatvoering voor vrijstaande bijgebouwen (conform het vrijstellingenbesluit) en biedt in oppervlakte voldoende ruimte conform de Wooncode.
 8. Gemeenten zijn bezorgd dat de mobiele units in de tuin blijven staan als de zorgrelatie beëindigd is. Hoe gaat de gemeente Diepenbeek hiermee om?

  Die bezorgdheid delen we en ook dat is een van de redenen dat we een concrete visie ontwikkelden, die we dan vertalen naar de bevolking. De toekomst zal uitwijzen of en hoe we aan handhaving zullen moeten doen.
 9. Het beleidsdocument neemt geen versnelde procedure op als er een dringende zorgvraag is? Kunnen jullie sneller optreden bij hoogdringendheid? Ziet de gemeente hier zelf mogelijkheden?

  Als de zorgvraag hoogdringend is, zal de oplossing ook niet in een mobiele unit in de tuin liggen, dan lijken andere sociale interventies nodig om tegemoet te komen aan de precaire zorg die vereist is.
 10. Diepenbeek laat de aanvrager vrij om te kiezen voor een huur- of koopunit. Andere gemeenten geven net omwille van de tijdelijkheid aan, dat je de woonunit enkel kunt huren. Waarom deze keuze?

  Wij denken dat er mogelijk een juridisch probleem inzake het eigendomsrecht kan ontstaan: een voorwaarde of een last opleggen in een omgevingsvergunning die zich over eigendom of huurplicht moet uitspreken is juridisch aanvechtbaar en niet in overeenstemming met de redelijkheid en uitvoerbaarheid van voorwaarden.
 11. Hebben jullie suggesties voor de provinciale en/of de Vlaamse overheid en/of voor andere gemeenten? Bijvoorbeeld over de regelgeving, opzetten circulair initiatief mobiele units, enz.
  Zijn er nog vragen die in dit interview of in de inspiratiebundel een antwoord nodig hebben? Hebben jullie voldoende informatie uit de leidraad van Vlaanderen kunnen halen? Of ontbreekt er nog nuttige informatie?

  Het lijkt aangewezen dat de Vlaamse overheid met de nodige flexibiliteit meewerkt aan de nieuwe woonvormen die momenteel opduiken: ze streven wel naar ontharding, naar verdichting op de juiste locaties, naar nieuwe verkavelingsprincipes, … maar het ontbreekt de gemeentes aan handvatten om hier concreet mee aan de slag te gaan. We worden vaak geremd in ontwikkelingen door oude plannen (nogmaals: gewestplan) die een juridische context bieden voor bouwen volgens methodes die aan modernisering toe zijn.

  Tegelijk wordt de verantwoordelijk wel bij de gemeentes gelegd, als regisseur van ons woonbeleid. Enerzijds is het interessant om op maat van de eigen gemeente, met het DNA van de directe omgeving, beleidsontwikkelingen op te maken. Anderzijds zorgt dit ook voor versnippering van visies, van kennis, van politiek en opportuniteiten.

  De leidraad van Vlaanderen was boeiend en volledig, doch lijkt het logischer dat de provincie dan voor een uitvoeringskader zorgt, in plaats van dat elke gemeente dat zelf moet verzorgen.

naar het online platform Limburg in cijfers

Nieuws

maandag, 01 maart 2021
Groepsfoto van de vertegenwoordigers in de Vervoerregio
Op 1 maart keurde de Limburgse vervoerregioraad de verdere concretisering van het Vervoer op Maat unaniem goed. Daarmee werd een belangrijke stap gezet om het nieuwe openbaarvervoersysteem vanaf 1...
woensdag, 10 februari 2021
Tekst
In het kader van de voorlopige vaststelling van het PRUP "Kleinhandelszone Ringlaan" in Sint-Truiden vindt een openbaar onderzoek plaats. De infovergadering hieromtrent gaat online door op...
vrijdag, 20 november 2020
Symbool captatieverbod
Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in de provincie Limburg wordt vanaf vrijdag 20 november, opgeheven. De gouverneur volgt hiermee de adviezen van enerzijds de provinciale dienst Water...