Onderwijs en taal

Laatst aangepast vrijdag, 18 januari 2013, 15.49 u.

De provincie Limburg wil dat kinderen, jongeren en volwassenen alle kansen krijgen om taalvaardigheid te verwerven. Ze versterkt initiatieven en investeert in projecten die gericht zijn op de praktijk van het onderwijs. Leerkrachten krijgen instrumenten aangereikt om in de klas optimale randvoorwaarden te creëren die leerlingen motiveren om hun taalvaardigheid te versterken en kennis van de buurtalen en -culturen op te doen.

  • Taal is van iedereen! bekommert zich om de taalvaardigheid van onze kinderen, de invloed hiervan op hun ontwikkelingsmogelijkheden en hun kansen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
  • HorizonTaal laat jongeren in de eerste graad van het secundair onderwijs kennismaken met tien kennisdomeinen. Dit motiveert jongeren om taal te gebruiken in uiteenlopende formele en informele sociale contexten. Ze denken na over hun interesses en mogelijkheden en staan stil bij hun persoonlijke aspiraties, onder begeleiding van hun leerkrachten en CLB-medewerkers.
  • Linguacluster wil drempels tussen de regio's in de Euregio Maas-Rijn wegwerken met initiatieven die onze kennis van buurtalen en culturele en zakelijke gebruiken in de buurregio's vergroten.

Contactgegevens dienst

Steunpunt Onderwijs, Afdeling Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en Noord-Zuid, Directie Mens
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 30 58 55
fax 011 30 58 05
e-mail steunpuntonderwijs@limburg.be


Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Alle personeel van deze afdeling

educatief centrum vormingen
Provincie Limburg Opleiding en Training

Nieuws

donderdag, 23 maart 2017
de logo's voor 12+ en 15+ netjes naast mekaar
Het was je misschien al opgevallen dat er een en ander veranderd is in onze jeugdbib en jongerenhoek. De jongerencollectie in onze bibliotheek breidt uit, je vindt de 12+ documenten nu bij...
woensdag, 08 maart 2017, 16.55 u.
beeld van de digitale bibliotheek
Maandelijks zetten we een van de databanken die we jullie aanbieden in de kijker. Maart is Jeugdboekenmaand, de keuze voor databank Jeugd LiteRom was een logisch gevolg ... Jeugd LiteRom is een...
maandag, 13 februari 2017
meisje draagt een koffer met vlaggen van verschillende landen op geskleefd. Daarnaast de mededeling In focus Internationale dag van de moedertaal
Sinds 1999 is het elk jaar op 21 februari Internationale Moedertaaldag. Een dag speciaal om erbij stil te staan dat elke moedertaal waardevol is. Waarom 21 februari? Op 21 februari 1952 werden zeker...