De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Peter Bruggen (voorzitter LAP Limburg), gedeputeerde Tom Vandeput en gedeputeerde Inge Moors bij overhandigingsmoment rapport LAP

Limburgs Agro Platform stelt tussentijds rapport voor

Laatst aangepast maandag, 19 oktober 2020

Op 9 maart 2020 werd het Limburgse Agro Platform (LAP) boven het doopvont gehouden. Het platform brengt een 40-tal vertegenwoordigers van  onderzoekinstellingen, landbouwers, afgevaardigden uit de industrie, hogescholen … samen om de Limburgse land- en tuinbouw klaar te maken voor de toekomst.
“Na een intensief traject stellen we vandaag het tussentijds rapport van het Limburgs Agro Platform voor”, stelt gedeputeerde van Landbouw en pPlatteland Inge Moors (CD&V). “Dit rapport wordt overhandigd aan gedeputeerde Tom Vandeput (CD&V), voorzitter SALKturbo om input te genereren voor het SALKturbo-beleid.

De deelnemers kozen ervoor om de focus te leggen op 3 speerpunten: professionalisering in de land- en tuinbouw, innovatie en droogte.
Op basis hiervan werden 12 acties geformuleerd

Bij speerpunt 1 Professionalisering in de land- en tuinbouw vonden de leden van het LAP dat “vorming een essentiële voorwaarde is om te komen tot een sterke land- en tuinbouwsector” vat gedeputeerde Inge Moors de bevindingen van het 1ste speerpunt samen “er is nood aan (bij)scholing van reeds actieve land -en/of tuinbouwers maar ook aan een gedegen basisopleiding van nieuwkomers (jongeren of zij-instromers)”.

Het 2de speerpunt dat naar voren werd geschoven is Innovatie. Uit onderzoek van het Departement Landbouw en Visserij blijkt dat Vlaamse landbouwers de nieuwe technologieën duur en complex vinden en eraan twijfelen of het wel een toegevoegde waarde is voor hun dagdagelijkse activiteiten.

“Als we echter meer wensen te produceren met minder input en een lagere milieubelasting zal innovatie onontbeerlijk zijn” verduidelijkt gedeputeerde Inge Moors. “Daarnaast kan men kostenbesparend werken of het gebrek aan arbeidskrachten opvangen door een verdere robotisering of automatisering van de productieprocessen.”

Ten slotte het 3de speerpunt rond Droogte. De voorbije zomers waren droog tot zeer droog. Ook 2020 kondigt zich aan als een jaar met extreem weinig neerslag in vergelijking met de gemiddelde jaren.
In opdracht van de provincie Limburg werd door de Bodemkundige dienst van België, KUL en de VUB in samenwerking met verschillende provinciale diensten de studie “Opmaak van een dynamische waterbalans met afwegingskader en instrumenten voor een reactief en proactief waterbeleid” uitgevoerd. Binnen de agro(industriële) sector willen we onderzoeken hoe we kunnen inspelen op dit veranderende klimaat.

Daarnaast werd recent het Droogte Innovatiefonds goedgekeurd en voorgesteld aan de actoren. “Ook het LAP stond uitgebreid stil bij de uitdagingen op het vlak van droogte voor de land- en tuinbouw”, zegt gedeputeerde Inge Moors.

Het werk van de afgelopen maanden werd samengevat in een rapport dat woensdag overhandigd werd aan gedeputeerde van Economie en voorzitter SALKturbo Tom Vandeput.
“Met de inbreng van alle Limburgse economische actoren en stakeholders ontwikkelen we in ons plan SALKturbo een nieuwe toekomststrategie voor de Limburgse economie. We willen graag bekijken op welke manier SALKturbo de agro-ondernemers een duw in de rug kan geven,” aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

Het platform zal nu met de handvaten aan de slag gaan om projecten te concretiseren en partners zoeken om de projecten straks gestalte te geven.

Het volledige rapport kun je hier nalezen.

Geen reacties

Plaats een reactie