Jeugd

Laatst aangepast donderdag, 15 februari 2018, 09.32 u.

Vanaf 1 januari 2018 is de provincie Limburg niet langer bevoegd voor het beleidsdomein Jeugd. Vragen hierover kun je stellen aan

Er kan echter nog altijd gerekend worden op ondersteuning vanuit andere diensten van het provinciebestuur zoals de fuifbussen, de PUL, studielening, Limburgse Studiebeurzenstichting, ...