Family Justice Center Limburg

Intrafamiliaal geweld

Laatst aangepast maandag, 10 oktober 2016, 14.33 u.

In Limburg is intrafamiliaal geweld jammer genoeg nog altijd een dagelijks gegeven. In de periode 2010-2014 kwamen er 27.800 zaken intrafamiliaal geweld binnen bij het Limburgse parket. Cijfers die de werkelijke omvang van dit maatschappelijk probleem slechts gedeeltelijk omvatten, aangezien heel wat slachtoffers de stap naar politie of hulpverlening niet kunnen of durven zetten.
Wetenschappelijk onderzoek van enkele jaren geleden in enkele politiezones heeft aangetoond dat ongeveer 1/3 van alle door de politie geregistreerde feiten op één of andere manier gerelateerd was aan intrafamiliaal geweld.

Het Limburgse Family Justice Center (FJC) wil die drempel de volgende jaren aanzienlijk verlagen. Op één fysieke, laagdrempelige en aantrekkelijke regionale locatie wordt een aaneensluitend aanbod van dienst- en hulpverlening uitgebouwd voor alle slachtoffers van intrafamiliaal geweld: mannen, vrouwen en kinderen. Slachtoffers én plegers van intrafamiliaal geweld worden beter en vooral in een vroeger stadium geholpen.

Het Limburgs FJC wil hét expertisecentrum zijn op het vlak van intrafamiliaal geweld – een centrum waar zowel burgers als professionals terechtkunnen.

In afwachting van de effectieve start van het FJC in 2017, ondertekenden de betrokken partners op 10 mei 2016 het charter met de visie en krachtlijnen. Centraal staat een gecoördineerde, uniforme en integrale aanpak om geweld in Limburgse gezinnen efficiënter te kunnen aanpakken en beter te kunnen voorkomen.

Uit het leven ...

Een jonge vrouw met twee kleine kinderen die in een sterke afhankelijkheidspositie leeft en te maken krijgt met geweld, weet vaak niet waar aan beginnen. Ze staat op overlevingsmodus, het water aan de lippen en ze wil zorgen dat haar kinderen zo weinig mogelijk merken van het geweld. Als ze de kracht vindt om haar verhaal te doen, moet ze dit vandaag op meerdere plaatsen doen, met het risico dat ze verwezen wordt naar verschillende diensten.

Het is tijd voor een omslag, voor een andere manier van denken. Het aanbod van het Family Justice Center moet de juiste antwoorden bieden op haar vragen en behoeften, niet omgekeerd. Zij moet de garantie krijgen dat als ze uiteindelijk de stap zet naar het Family Justice Center, om samen met haar kinderen voor een ander leven te gaan, ze alle hulp op één plaats kan vinden: financieel, juridisch, medisch, praktisch (bijv. onderdak, werk), hulpverlenend, …

Contactgegevens dienst

Dienst Politie, (Verkeers-)Veiligheid & Openbare Orde
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 80 41
e-mail pvo@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Alle personeel van deze afdeling

Provincie Limburg Opleiding en Training
Wapen

Nieuws

maandag, 03 april 2017
Beeld van politiehemd
Van 5 tot en met 21 april 2017 engageren alle Limburgse politiediensten en het Limburgse parket zich om mee te werken aan de provinciaal gecoördineerde thema-actie "Hinderlijk parkeren op...
donderdag, 02 maart 2017
Kind in de auto met gordel aan
Om iedereen aan te zetten om de gordel altijd en overal te dragen, zullen de Limburgse politiezones tijdens de thema-actie "Gordel/kinderzitjes" extra aandacht geven aan bestuurders die al dan niet...
dinsdag, 28 februari 2017
De politie-inspecteur van de Limburgse politieschool (het PLOT) staat in voor de begeleiding van het verkeerspark. Hij wordt ondersteund door een vaste kern van vrijwilligers. Na een eerste rondvraag...

Prikbord