Griffie

De Griffie is een beleidsondersteunende en adviserende dienst, die rechtstreeks ressorteert onder de provinciegriffier.

 

Contactgegevens

Griffie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

tel. 011 23 81 93
e-mail griffie@limburg.be

Alle personeel van deze afdeling

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.

Sluitingsdagen

  • 1 november 2018 (Allerheiligen)
  • 2 november 2018 (Allerzielen)
  • 11 november 2018 (Wapenstilstand)
  • 15 november 2018 (Koningsdag)
  • van 24 december tot en met 1 januari 2019 (collectieve sluiting)

Producten