Dit project is het resultaat van een samenwerkingsverband dat al 15 jaar bestaat onder de naam euPrevent Addiction. Dit samenwerkingsverband is nu in de euPrevent Foundation ondergebracht.

De demografische veranderingen in de EMR leiden tot een groeiend aantal ouderen met alcoholgerelateerde gezondheidsproblemen. Vanuit gezondheidseconomisch oogpunt kan gesteld worden dat de stijgende kosten als gevolg van alcoholgerelateerde aandoeningen enorme gevolgen hebben voor de gezondheidszorg in de EMR. Het doel van euPrevent SNA is om een betere kwaliteit van leven te bewerkstelligen door verbetering van de verslavingspreventie. Het project wil deze uitdagingen te lijf gaan door het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeks- en trainingsprogramma.

Het doel voor de lange termijn is om de beleidsdoelstellingen voor de volksgezondheid in de EMR te ondersteunen en om een gezondere levensstijl te stimuleren. Daarbij wordt de huidige goede samenwerking voortgezet, maar worden er ook nieuwe partners gezocht.