Het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt. Daarvoor is een gedegen programmamanagement nodig. Het werk van het secretariaat, de programmapartners en de programma-autoriteiten wordt bekostigd en via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteund in het project Technische Bijstand.

Zo wordt een investering van meer dan 300.000.000 euro in de grensregio mogelijk gemaakt. De dienst Europa van de provincie Limburg ondersteunt hierbij de Limburgse projecten en het Gemeenschappelijk Secretariaat.